Find dit museum!

Her finder du en liste over de museer og samlinger, der udgør vores medlemmer. Læs mere på en af undersiderne, eller følg linket til et kort!

 A: 
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum
Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening

B:
Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred
Bornholms Forsvarsmuseum

D:
Danske Livregiments Mindestue
Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening
Danske Militæruniformer Gennem Tiden
DSI Hjemmeværnsmuseet E: Egholm Museum
Ejbybunkeren / Oplevelsescenter Vestvolden Esbjerg i Atlantvolden F: Fanø i Atlantvolden FN Museet Fyns Militærhistoriske Samling G: Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening Garderhøjfortet Gillelejegruppen H: Historiecenter Dybbøl Banke Historiske Samling og Arkiv Himmerland
Hjemmeværnets Historiske Center Holstebro
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Artillerimuseumsforening Hærens Kampskoles Køretøjs Historiske Forening I: Informationscenteret for Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948
Ingeniørregimentets Historiske Samling J: Jydske Dragonregiments Historiske Samling Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening K: Kastellets Venner & Historisk Samling Koldkrigsmuseum Stevnsfort L: Langelandsfortet Livgardens Historiske Samling M: Militærkøretøjs Klubben Militærpolitiets Historiske Samling O: Odense Bunkermuseum P: Panzermuseum East Prinsens Livregiments Mindelokaler R: Rindsholm Kro S: Silkeborg Bunkermuseum Slesviske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling Støtteselskabet for Den Militær-Medicinske Samling
T: Tarp Bunkermuseum Telegrafregimentets Historiske Samling TFCV - Flyvestation Værløse
V: Varde Museum - Artillerimuseet Vordingborg Garnisons Historiske Køretøjssamling Z: Zeppelin- & Garnisionsmuseum Tønder